FIFA Uncovered ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ

FIFA Uncovered ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ

FIFA Uncovered (2022)
ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ
TV-14 | TV-14 | Crime | Documentary | Sport | 2022
Stars: Mary Lynn Blanks, Sepp Blatter, Guido Tognoni
https://www.imdb.com/title/tt22872838

ผลงานเจาะลึกเบื้องหลังของฟีฟ่าตั้งแต่การแย่งชิงอำนาจไปจนถึงการเมืองระดับโลกเรื่องนี้ จะพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องฉาวในอดีตขององค์กร และหนทางในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

FIFA Uncovered ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ

FIFA Uncovered ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ

FIFA Uncovered ฟุตบอล เงินตรา อำนาจ