12 Monkeys 12 ลิงมฤตยูล้างโลก

12 Monkeys 12 ลิงมฤตยูล้างโลก

12 Monkeys (1995)
Original title: Twelve Monkeys
12 ลิงมฤตยูล้างโลก
R | 2h 9m | Mystery, Sci-Fi, Thriller | January 5, 1996 (United States)
https://www.imdb.com/title/tt0114746/
Release date: January 5, 1996 (United States)
Stars: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt
ในปี 2035 นักโทษรายหนึ่งอาสาย้อนเวลากลับไปสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสมหาภัยที่คร่าชีวิตประชากรไปเป็นเบือเมื่อหลายสิบปีก่อน เหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เหลือรอด จึงได้คิดค้น Time Machine ขึ้นมา เพื่อทำภาระกิจเดินทางย้อนเวลากลับไปยังปีค.ศ. 2015 เพื่อหยุดยั้งหายนะดังกล่าวก่อนที่เหตุการณ์ระบาดดังกล่าวจะเกิดขึ้น

12 Monkeys 12 ลิงมฤตยูล้างโลก

12 Monkeys 12 ลิงมฤตยูล้างโลก