Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก!

Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก!

Bocchi the Rock! (2022)
บจจิเดอะร็อก!
TV-PG | 24m | Animation | Comedy | Music | (2022)
Stars: Yoshino Aoyama, Sayumi Suzushiro, Saku Mizuno
https://www.imdb.com/title/tt17158756

เด็กสาวมัธยมปลายไร้เพื่อนผู้รักการเล่นกีตาร์ เข้าไปเป็นสมาชิกวงร็อกซึ่งค่อยๆ มอบพลังให้เธอลองก้าวออกจากโลกที่กักขังตัวเองไว้

Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก!

Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก!

Bocchi the Rock! บจจิเดอะร็อก!

ดูหนังใหม่ หนังออนไลน์ ปลอดภัย ไร้โฆษณาบัง ไม่เสี่ยงโดนไวรัสจากเว็ปไซต์ ดูหนังบลูเรย์ ดูหนัง 4K INWIPTV หนังคม ชัด อัพเดทเร็วที่สุด