Poong the Joseon Psychiatrist

Poong the Joseon Psychiatrist

Poong the Joseon Psychiatrist (2022)
1h | History | Comedy | Romance | (2022)
Stars: Kim Min-jae, Hyang-gi Kim, Kim Sang-kyung
https://www.imdb.com/title/tt21423436

ยูเซพุง เป็นหมอหลวงด้านจิตเวชประจำอยู่สำนักวังหลวง แต่ปรากฏว่าเขาได้มาพัวพันกับแผนสมรู้ร่วมคิดโค่นล้มราชวงศ์ นั่นจึงเป็นเหตุทำให้เขาถูกขับไล่ออกไปพ้นจากเขตพระราชวัง และเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับงานใหม่ที่หมู่บ้านแปลก ๆ แต่สวยงามที่ชื่อว่า กเยซู ที่นั่นเขาได้พบกับ ซออึนอู กับ กเยจีฮัน ที่พวกเขาได้ร่วมกันพัฒนาแพทย์ชนบทในการเยียวยารักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย และเยียวสภาพทางจิตใจด้วย

Poong the Joseon Psychiatrist

Poong the Joseon Psychiatrist

Poong the Joseon Psychiatrist

ดูหนังใหม่ หนังออนไลน์ ปลอดภัย ไร้โฆษณาบัง ไม่เสี่ยงโดนไวรัสจากเว็ปไซต์ ดูหนังบลูเรย์ ดูหนัง 4K INWIPTV หนังคม ชัด อัพเดทเร็วที่สุด