The Siam Renaissance ทวิภพ

The Siam Renaissance ทวิภพ

The Siam Renaissance (2004)
ทวิภพ
2h 21m | Drama | Romance | History | (2004)
Stars: Florence Faivre, Stephane Lambert, Vanchart Chunsri
https://www.imdb.com/title/tt0399725

บันทึกโบราณฉบับหนึ่งถูกค้นพบในคืนฟ้าคะนองที่ชานกรุงปารีส บันทึกภาษาฝรั่งเศสนี้ ถูกนำมาตรวจสอบยังซอร์บอนแห่งมหาวิทยาลัยปารีส มันคือ วัวอิยา บันทึกต้องห้ามที่เขียนขึ้นโดย ฟรองซัว ซาเวีย นักเดินทางและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส บันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

The Siam Renaissance ทวิภพ

มณีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ 6 สาขาประวัตติศาสตร์ ประจำกงศุลไทยนครปารีส ถูกเรียกตัวด่วนในคืนนั้น ในฐานะตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับประเทศสยาม อันเป็นที่มาของบันทึกนั้น วัวอิยา ถูกจัด ระดับความสำคัญเพียง นิยายไร้สาระ แต่ในความคิดของ มณีจันทร์ มันเป็นสิ่งที่น่าค้นหา เธอได้ล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนแห่งความลับที่ถูกกำหนดไว้จากบันทึกนี้ ดินแดนที่เธอไม่เชื่อว่าเป็นจริงเมื่อแยกจากโลกปัจจุบัน ..หญิง สาวต้องกลับประเทศไทยด้วยเหตุผลบางประการ

The Siam Renaissance ทวิภพ

The Siam Renaissance ทวิภพ

ดูหนังใหม่ หนังออนไลน์ ปลอดภัย ไร้โฆษณาบัง ไม่เสี่ยงโดนไวรัสจากเว็ปไซต์ ดูหนังบลูเรย์ ดูหนัง 4K INWIPTV หนังคม ชัด อัพเดทเร็วที่สุด