Ancient Apocalypse หายนะอารยะธรรมโบราณ

Ancient Apocalypse หายนะอารยะธรรมโบราณ

Ancient Apocalypse (2022)
หายนะอารยะธรรมโบราณ
TV Series | 30m | Documentary, History | November 11, 2022 (United States)
https://www.imdb.com/title/tt22807484/
Stars: Graham Hancock, Joe Rogan, Danny Hilman Natawidjaja
นักข่าวแกรห์ม แฮนค็อกออกเดินทางท่องโลกเพื่อตามหาหลักฐานของอารยธรรมลึกลับที่หายสาบสูญตั้งแต่ในยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด…เขาใช้เวลาสามทศวรรษในการค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมมนุษย์ในยุคแรกๆ ซึ่งอาจมีอยู่ก่อนช่วงเวลานั้นโดยนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีและพยายามรวมเข้าด้วยกันเป็นภาพใหญ่ วิทยานิพนธ์ของเขาคือชิ้นส่วนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีอารยธรรมของมนุษย์ที่ย้อนไปไกลถึงยุคน้ำแข็ง เมื่อมนุษย์ยังคงถูกมองว่าเป็นนักล่าสัตว์และไม่สามารถประสบความสำเร็จขั้นสูงเช่นการสร้างหรือการทำฟาร์ม นับเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่อารยธรรมมนุษย์ยุคแรกจะถือกำเนิดขึ้น

Ancient Apocalypse หายนะอารยะธรรมโบราณ

Ancient Apocalypse หายนะอารยะธรรมโบราณ