Barbie Epic Road Trip บาร์บี้ โร้ดทริปมหัศจรรย์

Barbie Epic Road Trip (2022)
บาร์บี้ โร้ดทริปมหัศจรรย์
TV-Y | 50m | Animation | Comedy | Family | 2022
Stars: Dino Andrade(voice), Greg Chun(voice), Channon Dade(voice)
https://www.imdb.com/title/tt22695814

ในการผจญภัยแบบอินเตอร์แอคทีฟนี้ บาร์บี้ออกเดินทางข้ามประเทศไปกับเพื่อนๆ และต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับอนาคต เธอจะเลือกทำตามความฝันใด

Barbie Epic Road Trip บาร์บี้ โร้ดทริปมหัศจรรย์

Barbie Epic Road Trip บาร์บี้ โร้ดทริปมหัศจรรย์

Barbie Epic Road Trip บาร์บี้ โร้ดทริปมหัศจรรย์